Quạt chạy bằng năng lượng mặt trời DQ1800

- Công suất: 15 W

- Hiệu suất cao

- Điện áp: 12V

Liên hệ